Andre behandlinger på huden

Tacrolimus og pimecrolimus

I 2002 blev i Danmark markedsført to nye lægemidler til behandling af atopisk eksem, nemlig Protopic® salve (tacrolimus) og Elidel® creme (pimecrolimus).

Begge produkter har en dæmpende effekt på immunforsvaret lokalt i huden og er effektive til behandling af atopisk eksem (børneeksem).

Produkterne har ikke de samme bivirkninger som binyrebarkhormon-cremerne og medfører ikke tynd hud ved langtidsbrug.

Produkterne er derfor velegnede til områder med tynd hud, ansigtet f.eks.

Disse nye produkters plads i behandlingen af kontakteksem og andre eksemtyper end atopisk eksem er imidlertid kun undersøgt i få studier, og foreløbig er produkterne i Danmark alene indregistreret til behandling af atopisk eksem.

Tjærebehandling

Tjære er en traditionel behandling af eksemer, som har været anvendt gennem en lang årrække. Tjærebehandling er egnet til langvarige, tørre og skællende eksemer.

Tjærebehandling er lidt besværlig, fordi produkterne lugter og smitter af, og tjærebehandling anvendes sjældent.