Priktest

Hvad er en priktest?

En priktest bliver udført for at undersøge, om stoffer som fx pollen, husdyr eller madvarer er årsag til din allergi. Priktesten bruges også ved undersøgelse af mulig allergi for naturgummi (latex). Ved priktesten lægges nogle dråber med ekstrakt fra det stof, man vil undersøge for, på personens underarm. Derefter prikkes med en lille metalspids (lancet) gennem dråberne, så noget af stoffet kommer ind i det øverste lag af huden. Man vil kunne mærke prikket, men de fleste synes ikke, det gør ondt.

Hvis man er allergisk overfor stoffet, vil det vise sig i form af en lille hævelse i huden med kløe og rødme. Reaktionen kommer i løbet af ca. 15 minutter og minder om et myggestik, men det fortager sig normalt i løbet af en times tid. Man markerer størrelsen af den allergiske reaktion med en pen. Undersøgelsen varer ca. ½ time.

Forberedelse

Generelt gælder det, at man de sidste to uger op til priktesten ikke må smøre sine underarme med creme eller salve, der indeholder binyrebark-hormon. De sidste tre dage inden testen må man ikke tage antihistamin (kløestillende medicin). Den dag priktesten skal udføres, må man ikke smøre underarmene med fugtighedscreme.

Eksempel på priktest med naturgummi (Latex)