Allergitest med lappeprøver

Hvad er lappeprøver?

Allergitest med lappeprøver er en undersøgelse, der kan vise, om du har kontaktallergi. Man bliver testet med stoffer, som en læge i samråd med personen selv har fundet relevante. De stoffer, der giver allergi, er som regel almindelige stoffer, der findes i vores omgivelser både hjemme og på arbejdspladsen. Det gælder f.eks. metaller, gummi og parfume. Man kan se en film her, om hvordan allergi opstår.

Hvordan foregår prøverne?

Prøverne sættes fast på ryggen med plaster, hvor de sidder 2-3 dage (se film om lappetest her). Herefter fjernes plastrene og der foretages en aflæsning, som vil vise, om man allerede nu har reageret på et eller flere af stofferne. Efter yderligere 1-2 dage undersøges ryggen igen, og en uge efter, at plasteret blev påsat, aflæses ryggen sidste gang. Allergi over for et stof i testen viser sig som en rød kløende plet på ryggen, der hvor stoffet har siddet.

Her er et eksempel fra Gentofte Hospital, på hvordan testperioden kan forløbe (kan forløbe anderledes på andre klinikker):

Første besøg

Plastre med testmateriale sættes på ryggen. Hvis plastrene løsner sig derhjemme, kan man bruge almindeligt plaster til at sætte dem fast med igen.

Andet besøg

Efter 2-3 dage, tager sygeplejersken plastrene af og tegner gule streger på ryggen, hvor prøverne har siddet. Sygeplejersken aflæser om der er reaktioner på huden.

Tredje besøg

Efter yderligere 1-2 dage, ser sygeplejersken igen efter, om der er kommet reaktioner på huden og genoptegner de gule streger.

Fjerde og sidste besøg

En uge efter at plastrene blev sat på, ser sygeplejersken for sidste gang ryggen efter for reaktioner og man kommer til samtale med lægen.

Forholdsregler ved lappeprøver

  • Undgå sol og solarium på ryggen fra 14 dage inden testen og til testen er slut
  • Undlad at bruge hormoncreme på ryggen fra 3 dage inden testen og til testen er slut. Hvis man er i behandling med hormoncreme, må man gerne behandle den øvrige del af kroppen i testperioden
  • Brug ikke fugtighedscreme på ryggen fra dagen før testen og til testen er slut. Resten af kroppen må gerne behandles med fugtighedscreme
  • Det er en god idé at tage en gammel bluse eller undertrøje på, mens testen foregår. Prøverne er blandt med vaseline, og kan indeholde farvestoffer, der kan smitte af. De steder, prøverne har siddet, tegnes op med gul farve, som kan smitte af på tøj og sengetøj
  • Undlad at dyrke (svedfremkaldende) motion mens testen foregår
  • Undgå at få vand på ryggen i testperioden
  • Undgå at kradse på ryggen under testningen, da det kan gøre det svært at aflæse evt. reaktioner på testen
  • Hvis man har meget eksem på ryggen, kan det i nogle tilfælde blive nødvendigt at udsætte testen
  • Testen udsættes desuden, hvis man er gravid eller ammer

Efter lappetesten

Undertiden kommer reaktioner på lappeprøverne nogle dage eller op til 2 uger efter det sidste besøg. Hvis man opdager en rød kløende plet i testområdet på ryggen, som ikke var der ved sidste kontrol, bør man kontakte hudklinikken.

En sjælden gang kan der efter lappetestning komme ændring i hudens pigment, så der kommer små områder med lidt mørkere hudfarve. Disse forandringer forsvinder som regel af sig selv igen.