Afhjælpning af kløe

Kløe kan være et problem for mange med håndeksem. Kløen kan være meget intenst og komme i anfald. Ofte er det værst, når man er træt, varm eller svedig. Kløen forstyrrer ofte nattesøvnen, det kan være svært at koncentrere sig om dagen, det påvirker humøret og kan give skyldfølelse og frustration. Hvis man har kløe og kradser sig, forværres eksemet og hvis man kradser hul på huden, giver det øget risiko for infektion.

Hvad er kløe?

Kløe starter ofte som en intens distraherende fornemmelse i huden, som gør at man får lyst til at kradse på stedet. Man kender endnu ikke alle mekanismerne bag kløe, men det klør blandt andet, når stoffet histamin stimulerer nerveceller i huden. Histamin udskilles af særlige celler i huden som reaktion på en påvirkning. Det kan fx være et insektbid eller en allergisk reaktion.

Hvad sker der når man kradser sig?

Når histamin frigøres i huden, binder det sig til receptorer i nervecellerne, som sender kløesignalet videre til hjernen. Når det klør, vil vi gerne kradse, og det er der flere grunde til. Når vi kradser, formindskes ubehaget ved kløen og erstattes i stedet af en let smerte. Når vi påfører os selv en let smerte ved at kradse på den kløende hud, bliver signalerne om kløe undertrykt. Desværre er denne hjælp kun midlertidig, når man har håndeksem! Frigørelsen af histaminet i huden får det til at klø endnu mere. Så kløe og krads resulterer derfor ofte i en kløe – krads – eksem cirkel:

Hvad fremkalder og påvirker kløe?

Kløe påvirkes også af de ydre omstændigheder. Fx kan tør hud fremkalde kløe. Det er en god ide at være opmærksom på, om der er særlige situationer, der fremkalder eller forstærker kløen. Det kan være, at man bliver opmærksom på, at huden klør mere, når man har travlt eller hvis man er træt.

Faktorer, som kan påvirke kløen:

Gode råd ved kløe

 • Afkøling af huden virker kløestillende. Man kan f.eks. bruge en gel-pose fra køleskabet. Vær opmærksom på risiko for frostskader – læs hvordan nedenfor
 • Smøring med fugtighedscreme, der har ligget køligt f.eks. i køleskab
 • Hormoncremer har kløestillende effekt med maksimal effekt efter 1-2 timer. Man bør dog ikke anvende hormoncremer ud over ordineret mængde og hyppighed
 • Sved efter fysisk aktivitet eller brug af tætte beskyttelseshandsker kan fremkalde kløe og svie
 • Prøv bevidst at henlede opmærksomheden på andre gøremål
 • Prøv at nive i huden et andet sted end der, hvor det klør. Let smerte kan virke undertrykkende på kløe
 • Hold fingernegle korte og rene, så voldsomme kradseskader undgås
 • Krads med flad hånd eller klap på huden, hvis man simpelthen ikke kan lade være!
 • Brug bomuldshandsker om natten. Nogle mennesker kradser sig i søvne og bomuldshandsker kan sikre, at man undgår kradseskader

OBS – Vedrørende afkøling af huden

Når der bruges frosne gelposer eller køleelementer, som har ligget i fryseren, skal man være opmærksom på, at det kan give frostskader ved direkte kontakt på huden. Dette vil kunne forværre eksemet. Man undgår frostskader ved at pakke den frosne genstand ind i et stykke stof, f.eks. et rent viskestykke eller lignende. Nedkølingen skal føles behagelig og må ikke gøre ondt.

Af hygiejniske årsager anbefales det ikke at bruge frosne madvarer fx den velkendte med at bruge frosne ærter! Brug hellere et køleelement eller en gelpose, og læg den i en ren plasticpose, når den lægges tilbage til de rene madvarer.

Kløe handler også om psykologi

Psykologisk kan man prøve at arbejde med sig selv i en positiv retning, undgå stress og forsøge at træne sig selv til ikke at kradse sig. Hvis man ser på årsager til kløen og kløe-krads-eksem-cirklen, kan man se, at der kan være flere steder, hvor man kan prøve at bryde mønsteret.

Tænk positivt

 •  Når jeg holder kløen ud, bliver min hud pænere
 • Kløen varer ikke evigt
 • Det går snart over, hvis jeg kan holde det ud lidt endnu
 • Jeg beskæftiger mine hænder med noget andet

Afspænding og afstressende musik

Afspændingsøvelser kan have kløestillende virkning, da de kan virke afstressende og have positiv virkning på velværet.

Det er vist ved forskning, at afstressende musik kan have gavnlig effekt på kløe. Denne form for musik er specieldesignet originalmusik. Musikken kaldes MusiCure og kan købes som CD på apoteket og via internettet.

Kløedagbog

Nogle mennesker med håndeksem kan have glæde af at føre kløedagbog, hvor der noteres, i hvilke situationer kløe opstår og hvor intens, den er. Derigennem kan man bruge sine erfaringer til at forsøge at afhjælpe kløen. Til at huske hvor intens kløen opleves i den enkelte situation, kan man bruge en skala fra 0-10 som nedenfor. Man kan så markere med et kryds på stregen, hvor intenst kløen opleves.