Hyppighed

Parfume er en af de hyppigste årsager til allergisk kontakteksem. Allergien forekommer hyppigst hos kvinder, men også blandt mænd, yngre voksne og større børn.

I en stor europæisk befolkningsundersøgelse fra 2015 omfattende data fra bl.a. Sverige og Tyskland fandt man at 4.1% af den voksne befolkning var allergiske overfor de to markører for parfumeallergi fragrance mix I og fragrance mix II. Hyppigheden af parfumeallergi i Danmark skønnes at være sammenlignelig med dette. Der findes dog mange flere parfumestoffer end de der er repræsenteret i de to test-blandinger brugt i undersøgelsen, hvorfor den egentlige forekomst af parfumeallergi formentlig er højere.

I en ny dansk undersøgelse blandt eksempatienter påviste man en stigning på cirka 40% i antallet af parfumeallergikere overfor fragrance mix I i perioden 2011 til 2015 sammenlignet med de foregående år. Den største relative stigning blev observeret blandt mandlige patienter. Et lignende mønster er rapporteret blandt eksempatienter undersøgt i Tyskland, Østrig og Schweitz.

Blandt unge har en tidligere undersøgelse af skolebørn fra Odense fra 1995-1996 vist, at ca. 2 pct. af de 12-16 årige var allergiske over for parfumestoffer. Dette er på niveau med en ny opgørelse fra 2016 blandt svenske unge i 16-års alderen hvor 2.1% fik påvist parfumeallergi. Både i den danske og svenske undersøgelse blev deltagere kun undersøgt for allergi over fragrance mix I.