Lovgivning

Personlige værnemidler, herunder handsker, skal i følge EU-lovgivning være CE-mærkede.

 

CE-mærket er symbol på en aftale mellem myndigheder og erhvervsliv. Med CE-mærket garanterer fabrikanten for, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med fælleseuropæiske krav til sikkerhed, sundhed og miljø. 

Hvis handskerne er CE-mærkede (efter standard EN 455-3), har leverandøren pligt til at oplyse om allergifremkaldende stoffer i handskerne på forespørgsel.

I følge EN 455-3 skal fabrikanterne på anmodning bl.a. oplyse om det totale indhold af proteiner. Mængden af totalprotein anvendes som et omtrentligt mål for mængden af allergent protein.

Uanset indholdet af protein skal pakninger med handsker af naturgummi/latex i følge standarden mærkes med: fremstillet af naturgummi-latex eller tilsvarende betegnelse. Derimod er der ikke krav om, at mængden af proteinanføres på pakningen. Der er ingen grænseværdi, der skal overholdes, for at kunne CE-mærke handskerne.