Hyppighed

Der er ikke lavet undersøgelser af forekomsten af latexallergi i befolkningen, men det er velkendt, at latexallergi optræder hyppigt blandt sundheds- og rengøringspersonale.

Latexallergi kan udvikle sig til en alvorlig, potentielt livstruende tilstand.

I Den Nationale Database for Kontaktallergi registreres, hvor mange af de eksempatienter, der testes hos speciallæger og på hudafdelinger, der har allergi over for latex. Tal fra databasen fra 2003 til 2008 viser, at forekomsten af latexallergi blandt særligt udsat personale med håndeksem (læger, tandlæger, dyrlæger, sygeplejersker, sosu-medarbejdere, jordemødre, sundhedsplejersker, rengørings- og køkkenpersonale) var 3,5 pct.

I forskellige internationale undersøgelser af især medarbejdere i sundhedssektoren varierer forekomsten af latexallergi fra 3 pct. til 17 pct.