Stigende antal indberetninger af granulomer i forbindelse med børnevaccinationer

Aluminium anvendes i en række vacciner som såkaldt adjuvans, der skal sikre at vaccinen giver en tilstrækkelig beskyttelse. Aluminiumsadsorberede vacciner kan forårsage stærkt kløende knuder på injektionsstedet. Disse kaldes også granulomer og ledsages næsten altid af allergi over for aluminium. Knuder kan anes som en bule og opdages gerne uger til måneder efter vaccination. De kan bestå i lang tid. I en ny dansk undersøgelse af 47 børn havde symptomerne bestået i 1,6 år (middelværdi) strækkende sig fra 6 måneder til 9,5 år.

En række af de vacciner, som anvendes i Danmark, er aluminiumsadsorberede. Det drejer sig om alle vacciner mod difteri og/eller tetanus både primærvacciner som DiTeKiPol/Act-Hib og boostere, vacciner mod HPV, pneumokokker, hepatitis A og/eller B, TBE og meningokokker gruppe C.

Lægemiddelstyrelsen har udsendt nyhedsbrev, som viser et stigende antal indberetninger om dannelse af granulomer efter vaccination. Således var der i perioden 2007-2010 14 indberetninger, mens der var 500 indberetninger i perioden 2011-2015. Lægemiddelstyrelsen vurderer at stigningen antagelig kan tilskrives den opmærksomhed, der har været omkring granulomer og aluminiumsholdige vacciner inden for de seneste år. I langt de fleste tilfælde var granulomer indberettet som formodet bivirkning ved DiTeKiPol/Act-Hib-vaccination, og i en del tilfælde var der samtidig givet Pneumokokvaccine. Der var også indberettet granulomer for andre vacciner i børnevaccinationsprogrammet, men dog i langt færre tilfælde.

Man estimerer at ca. 1 % af de vaccinerede børn udvikler granulomer/aluminiumsallergi. Risikoen for gendannelse af granulomer ved forsat vaccination synes ud fra svenske studier beskeden. Således udviklede 2 (8 %) af 25 børn med aluminiumsallergi igen granulomer ved revaccination, mens de øvrige tålte vaccinationen.

Læs lægemiddelstyrelsens nyhedsbrev her.

Læs Videncenter for allergi’s information om aluminiumsallergi her.

Den nye danske undersøgelse (på engelsk) her.