Hyppighed

En undersøgelse fra Tandlægeskolen på Københavns Universitet fra 1996 har anslået at ca. 10 % af de danske tandlæger dagligt har arbejdsbetingede hudproblemer.De tre hyppigste årsager til arbejdsbetingede hudreaktioner var håndvask/sæbe, latex handsker og plast [1].

I et spørgeskemastudie fra 1996 svarede 36 % af 192 klinikassistenter, at de havde problemer med huden på hænderne [6]. Tandlægeassistenter er blandt de erhvervsgrupper, der hyppigst får anerkendt arbejdsbetinget håndeksem i Arbejdsskadestyrelsen [7].

I 2008 nedlagde Miljøministeriet forbud mod brugen af amalgam til tandfyldninger, hvilket medførte en stigning i brugen af plast. Hvorvidt dette har medført en stigning i plastallergi blandt tandlæger og klinikassistenter er uvist.