Hvad kan du selv gøre?

  • Følg de ti gode råd om hudpleje.
  • Lær regler om korrekt brug af handsker (pdf fra Tandlægebladet 2005)
  • Opsøg kendskab til materialernes farlige egenskaber, inden du begynder at arbejde med dem
  • Tilrettelæg arbejdet, så tilsmudsning af handskerne med plast kun sker ved uheld
  • Undgå at forurene instrumenter og emballager med plast
  • Nitrilhandsker giver bedst beskyttelse, men i forbindelse med visse materialer kun i kort tid
  • Skift handsker ved kontakt med uafbundet plast
  • Anvend stærkt sug til begrænsning af aerosoler

Her kan du også finde hjælp

De fleste fagforeninger hjælper med rådgivning og bistand i forbindelse med arbejdsbetinget hudsygdom.

Kan du ikke længere arbejde i dit fag pga. arbejdsbetinget eksem, kan du læse om regler for revalidering på borger.dk.