Hyppighed

Cirka 7 ud af 10.000, der arbejder som plejepersonale, anmelder et arbejdsbetinget eksem inden for et år [1].

Som plejepersonale har man større risiko for at udvikle eksem pga. hudirritation end pga. allergi. [1,4,6]