Hyppighed

Cirka seks rengøringsmedarbejdere ud af 10.000 anmelder et arbejdsbetinget eksem inden for et år [1].

Som rengøringsmedarbejder har man større risiko for at udvikle eksem pga hudirritation, end pga. allergi [1,5].

En ud af fire rengøringsmedarbejdere oplever hudsymptomer i løbet af et år [4].