Hvad kan du selv gøre?

  • Følg de ti gode råd om hudpleje.
  • Brug handsker, når du er i kontakt med allergifremkaldende stoffer eller ved vådt arbejde.
  • Genbrug aldrig engangshandsker.
  • Søg læge hurtigt, hvis du oplever hudproblemer.

Her kan du også finde hjælp

De fleste fagforeninger hjælper med rådgivning og bistand i forbindelse med arbejdsbetinget hudsygdom.

Kan du ikke længere arbejde i dit fag pga. arbejdsbetinget eksem, kan du læse om regler for revalidering på borger.dk.