Videnskabelige publikationer

Her finder du henvisninger til relevant forskning i levnedsmiddelmedarbejderes allergi og eksemproblemer.

Videncentrets forskning

  1. Skoet R, Olsen J, Mathiesen B, Iversen L, Johansen JD, Agner T, A survey of occupational hand eczema in Denmark, Contact Dermatitis 2004, 51, 159-166 
  2. Hald M, Agner T, Blands J, Johansen JD, Delay in medical attention to hand eczema: a follow-up study, British J Dermatol 2009, 161, 1294-1300 

Anden forskning

  1. Koch P, Occupational Contact Dermatitis, Am J Clin Dermatol 2001, 2(6), 353-365
  2. Kanerva L, Estlander T, Jolanki R, Occupational allergic contact dermatitis from spices, Contact Dermatitis 1996, 35, 157-162
  3. Hubbard VG, Goldsmith P, Garlic-fingered chefs, Contact dermatitis 2005, 52, 165-166
  4. Kanerva L, Elsner P, Wahlberg JE, Maibach HI, Handbook of occupational dermatology, Springer Berlin, 2000, p. 747
  5. Shum KW, Meyer JD, Chen Y, Cherry N, Gawkrodger DJ, Occupational contact dermatitis to nickel: experience of the British dermatologists (EPIDERM) and occupational physicians (OPRA) surveillance schemes, Occup Environ Med 2003, 60, 954-957
  6. Kanerva L, Toikkanen R, Jolanski R, Estlander T, Statistical data on occupational contact urticaria, Contact Dermatitis 1996, 35, 229-233
  7. Dickel H, Kuss O, Schmidt A, Kretz J, Diepgen L, Importance of Irritant Contact Dermatitis in Occupational Skin Disease, Am J Clin Dermatol 2002, 3 (4), 283-289