Hyppighed

Cirka tre ud af 1000 kokke og køkkenmedhjælpere anmelder et arbejdsbetinget eksem inden for et år i Danmark [1].

Halvdelen af de kokke og køkkenmedhjælpere, der får arbejdsbetinget håndeksem, får det allerede som elever [1].

En trediedel af de kokke og køkkenmedhjælpere, der har eksem, har det i en svær grad [1].

Som kok og køkkenmedhjælper har man størst risiko for at udvikle eksem pga. hudirritation, men man kan også have allergi [1,9].