Allergi over for epoxy

Der har været meget fokus på epoxyallergi i vindmølleindustrien. Epoxy bruges til at skabe fleksible og meget resistente overflader, det anvendes i særlig maling og som lim. Epoxy er stærkt allergifremkaldende indtil det er hærdet. Hærdetiden er forskellig for forskellige typer af epoxy. Der er risiko for allergi, hvis man berører, bearbejder, sliber eller borer i ikke-hærdet epoxy.

Epoxy er en af de hyppigste årsager til anerkendt arbejdsbetinget allergi. I halvdelen af tilfældene drejer det sig om tilfælde fra vindmølle industrien og 1/6 tilfælde er gulvlæggere, hvor epoxy anvendes som lim.

Videncenter for allergi har i 2012 undersøgt, om personer som fik konstateret arbejdsbetinget epoxyallergi, havde været på det lovpligtige epoxykursus, om de havde brugt handsker og om allergien påvirkede deres erhvervstilknytning og livskvalitet.

Videncenter for Allergi har udarbejdet særligt informationsmateriale til virksomheder, hvor der arbejdes med epoxy, som opslag til arbejdspladsen og quiz.

Læs om epoxyallergiundersøgelsen fra 2012 her.

Læs mere om epoxyallergi og se informationsmaterialet her.