Allergi over for epoxy

Der har været meget fokus på epoxyallergi i vindmølleindustrien. Epoxy bruges til at skabe fleksible og meget resistente overflader, det anvendes i særlig maling og som lim. Epoxy er stærkt allergifremkaldende indtil det er hærdet. Hærdetiden er forskellig for forskellige typer af epoxy. Der er risiko for allergi, hvis man berører, bearbejder, sliber eller borer i ikke-hærdet epoxy.

Epoxy er en af de hyppigste årsager til anerkendt arbejdsbetinget allergi. I halvdelen af tilfældene drejer det sig om tilfælde fra vindmølle industrien og 1/6 tilfælde er gulvlæggere, hvor epoxy anvendes som lim.

Videncenter for allergi har i 2012 undersøgt, om personer som fik konstateret arbejdsbetinget epoxyallergi, havde været på det lovpligtige epoxykursus, om de havde brugt handsker og om allergien påvirkede deres erhvervstilknytning og livskvalitet.

Videncenter for Allergi har udarbejdet særligt informationsmateriale til virksomheder, hvor der arbejdes med epoxy, som opslag til arbejdspladsen og quiz.

Læs om epoxyallergiundersøgelsen fra 2012 her.

Læs mere om epoxyallergi og se informationsmaterialet her.

Epoxyallergi og arbejde

Epoxy anvendes mange steder i industrien i lim og over-fladebehandling. Det er stærkt allergifremkaldende og man må derfor ikke arbejde med epoxyprodukter før man har haft kursus i hvordan man beskytter sig.

Videncenter for Allergi har sammen med et netværk af hudlæger fra Dansk Kontaktdermatitis Gruppe kortlagt årsager og konsekvenser til epoxyallergi på arbejdet.
  • I alt 95 patienter blev identificeret med erhvervsbetinget epoxyallergi i perioden 2005-2009. Heraf havde halvdelen ikke haft det af Arbejdstilsynet lovpligtige kursus og hver tredje anvendte ikke handsker.
  • Epoxyallergi sås hyppigst blandt fabriksarbejde, i vindmølleindustrien, blandt malere og ved arbejde med gulvlægning.
  • I over halvdelen af tilfældene udvikledes allergi over for epoxy inden for det første år af ansættelsen.
  • I ca. 20 % af tilfældene havde epoxyallergien medført at personen mistede sit job eller måtte gå på pension, hos 20 % havde allergien også medført økonomisk tab.
Den lovgivning, der skal beskytte personer, som arbejder med epoxy, overholdes tilsyneladende ikke altid med store konsekvenser for de, der udvikler allergi over for epoxy.

Læs mere om epoxyallergi

Læs mere om allergi hos malere

Læs vejledningen om epoxyarbejde

Test din viden om epoxyallergi

Contact allergy to epoxy resin: risk occupations and consequences

 

Epoxy harpiks monomerer er stærke hudsensibilisatorer, som anvendes bredt  i industrisektorer. I Danmark foreskriver loven, at arbejdstagere skal gennemgå et kursus om sikker håndtering af epoxy harpiks forud for erhvervsmæssig eksponering, men effektiviteten af ​​dette initiativ er stort set ukendt.
 
I denne publikation undersøges forekomsten af ​​kontaktallergi til epoxy harpiks monomerer (diglycidylether af bisphenol A, MW 340)  iblandt patienter med mistænkt kontakteksem, hvorefter der relateres til ansættelse- og arbejdsrelaterede konsekvenser.
 
Som datagrundlag anvendtes 20.808 på hinanden følgende dermatitis patienter som blev lappetestet i løbet af perioden 2005-2009. Alle patienter med en positiv lappetest for epoxy harpiks fik tilsendt et spørgeskema.
 
En positiv lappetest reaktion på epoxy harpiks blev fundet i 275 patienter (1,3%), med en højere andel af mænd (1,9%) end hos kvinder (1,0%). Forekomsten af ​​overfølsomhed for epoxy harpiks forblev stabil i den undersøgte periode. Af patienterne med en epoxy harpiks positiv lappetest, returnerede 71% et spørgeskema, 95 patienter havde arbejdet med epoxy harpiks i erhvervsmæssige omgivelser, og af disse havde en tredjedel ikke bruge beskyttelseshandsker og kun 50,5% (48) havde deltaget i et uddannelsesprogram.
 
Den 1% forekomst af epoxy harpiks kontaktallergi svarer til rapporter fra andre lande. Den høje forekomst af epoxy harpiks eksponering på arbejdspladsen, og den begrænsede brug af beskyttelsesforanstaltninger viser, at styrkelse af loven er nødvendig.
 

Epoxyallergi og eksem på arbejdet

Epoxyprodukter har særlige egenskaber, de har styrke, fleksibilitet, er varmestabile og kan isolere. Epoxy anvendes blandet andet i lim, malinger, isoleringsmateriale til elektriske og elektroniske komponenter. Glas eller kulfibre kan imprægneres med epoxyprodukter og anvendes i fx flyindustrien og i konstruktionen af vindmøller. Epoxyprodukter anvendes i maling fx til skibe og autolakering, samt i lim fx ved gulvlægning. Epoxy anvendes

» Læs mere

Epoxy

Lappeprøven viser, at De har allergi over for epoxy. Det betyder, at der kan komme eksem i hudområder, der er i kontakt med uhærdede epoxyforbindelser. Allergien er varig, men den kan svækkes med tiden, hvis De undgår hudkontakt med uhærdet epoxy. Epoxy er et plastprodukt, hvor 2 komponenter blandes sammen og bliver til en meget stærk og holdbar lim. I

» Læs mere

Allergener

Herunder kan du finde information omkring de forskellige allergener. Allergenerne kan finde under følgende grupperinger: Farvestoffer Gummi Konserveringsmidler Limstoffer Lægemidler Metaller Parfume Planter & naturprodukter Leder du efter en specifik allergen kan du finde den i listen herunder: Listen er ikke udtømmende. A – B – C – D – E – F – G – H – I – K – L – M – N – P – Q – R – S – T – Tal (0-9) A Akrylater Aluminium B Benzisothiazolinone (1,2-benzisothiazol-3-one) Benzocain (Caine mix)

» Læs mere

European Surveillance System on Contact Allergies (ESSCA): results with the European baseline series, 2013/14.

Kontaktallergi er en hyppig tilstand, som kan have store konsekvenser for den enkelte i privatlivet eller på jobbet. På grund af ændringer i eksponeringer, som konsekvens af introduktion af nye stoffer, nye produkter eller formuleringer og lovmæssig indgriben, ændres spektret af kontaktallergi.

Formålet var at evaluere det nuværende spektrum af kontaktallergi over for de allergener, der findes i den europæiske baseline-serie (EBS) i hele Europa

Der blev lavet retrospektiv analyse af data, som blev indsamlet af Det Europæiske Overvågningssystem for Kontaktallergier (ESSCA, www.essca-dc.org) på fortløbende lappetestede patienter i 2013/14 fra 46 afdelinger i 12 europæiske lande.

I alt blev 31.689 patienter medtaget i analysen.

Sammenlignet med en lignende analyse i 2004 steg forekomsten af ​​kontaktallergi over for methylisothiazolinon op til omkring 20 % ​​i flere afdelinger. Til sammenligning forblev kontaktallergi over for metallerne nikkel, kobolt og krom stort set uændret, henholdsvis 18,1; 5,9 og 3,2 % mens  parfume- blanding I, II og Myroxylon pereirae (Balsam of Peru) gav positive reaktioner hos  henholdsvis 7,3 %; 3,8 % og 5,3 %. I undergruppen af ​​afdelinger, der hovedsageligt diagnosticerede patienter med arbejdsbetinget kontakteksem var forekomsten af ​​arbejdsrelaterede kontaktallergier, såsom epoxyharpiks eller gummiadditiver øget sammenlignet med generelle dermatologiske afdelinger.

Kontinuerlig overvågning af kontaktallergi baseret på netværksdata giver mulighed for at identificere udviklinger over tid eller vedvarende problemer og muliggør således fokusering af forskningen (undergruppeanalyser, eksponeringsanalyse) på områder, hvor det er et behov.

Maling

Maling består som udgangspunkt af 4 ting: Et opløsningsmiddel, et bindemiddel, pigment og tilsætningsstoffer. Opløsningsmidlet kan f.eks. være vand. Pigmentet giver malingen farve, og bindemidlet holder sammen på blandingen. Tilsætningsstofferne kan give malingen forskellige egenskaber. Vandbaseret maling indeholder næsten altid ét eller flere konserveringsmidler for at undgå, at malingen rådner. I maling kan forekomme alle typer af konserveringsmidler fx formaldehydfrigørende

» Læs mere
1 2 3 4