Allergi af maling

 

MI også kaldet methylisothiazolinoneer et konserveringsmiddel, som tilsættes produkter for at undgå vækst af bakterier, virus og svampe i produkterne.

 

Allergi over for MI er siden steget nærmest eksplosivt i Europa. Mange får allergi

af kosmetik og/eller allergiske reaktioner ved kontakt med maling. Det kan være ved direkte kontakt med maling eller ved ophold i nymalede rum.

I en tidligere undersøgelse af 19 malinger solgt på det danske marked fandt vi, at alle

indeholdt MI og ofte i en ret høj koncentration. I rum med nymalede vægge kan MI måles i inde luften i mindst 42 dage. Disse fund forklarer, hvorfor nogen får MI allergi ved at opholde sig i nymalede rum og at symptomerne (eksem, astma eller høfeber) kan vare i lang tid efter,der er malet.

 

Der er deklarationspligt på kosmetiske produkter, men kun i begrænset omfang på maling.

Det har været et problem, når personer, der ved de er allergiske over for MI har ville købe maling, men ikke har kunne få oplyst, om MI var i produktet.

 

CEPE, sammenslutningen af de Europæiske producenter af maling,  har nu anbefalet at

foreningens medlemmer, der leverer bygningsmaling  (decorativepaints), frivilligt

deklarerer MI i intervallet 15 – 100 ppmpå produkternes etiket med sætningen

”Indeholder methylisothiazolinon”. Det vil også fremgå af sikkerhedsdatabladet.

 

Det primære formål med anbefalingen er at give den del af befolkningen,

der allerede er allergiske over for MI, mulighed for at foretage et informeret valg.

Deklareringen vil  blive indfaset i takt med at firmaerne skal ændre etiketter, som følge af

ny lovgivning.

 

Det er et stort fremskridt, at der er kommet en nem adgang til oplysninger om MI i maling.

Man skal være opmærksom på at MI kan være tilstede i produktet i mindre end 15 ppm uden det fremgå af etiketten, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

 

Læs information fra Danmarks Farve-og Limindustri.

 

Læs mere om MI allergi.