Fortsat stigning i allergi overfor konserveringsmiddel

I 2006 havde 1,7 % af de eksempatienter, der blev allergitestet på Hud- og Allergi-afdelingen, Gentofte Hospital, allergi over for MI, hvilket i 2011 var steget til 3 %, i 2012 var det 3,7 % og i 2013 var det 5,3 %. Udviklingen er illustreret nedenfor.
 
 
I de sidste par år har kosmetiske produkter været årsag til 6 ud af 10 tilfælde af allergi over for MI hos patienter hvor der kan findes en reel eksponering. Produkter som cremer, vådservietter, flydende sæber og shampooer, har alle været hyppige årsager til allergien opstod. I de resterende tilfælde (4 ud af 10) skyldes MI-allergien hovedsageligt udsættelse på arbejdspladsen, og her er det hovedsageligt malere der bliver ramt.  
 
I december måned blev der sendt en opinion i høring fra Scientific Committees on Consumer Safety, hvori der blev anbefalet at MI fjernes fra kosmetiske produkter der bliver på huden, samt vådservietter. I produkter der skylles af huden nedsættes den maksimalt tilladte grænse til 0,0015 %. Vi har tidligere undersøgt koncentrationerne af MI i kosmetiske produkter og stort set alle produkter til at skylle af huden, indeholdt langt mere end 0,0015 % MI.  Anbefalingerne i rapporten kan derfor kun tolkes som at kosmetiske produkter, der indeholder MI, i øjeblikket ikke er sikre at bruge på grund af risikoen for at udvikle en livsvarig allergi.
 
Det anbefales at man ser sine produkter igennem for MI og undlader at bruge dem. 
 
Læs mere: