Symptomer

Har man udviklet allergi overfor kolofonium, kan man få eksem, der hvor produktet, der indeholder kolofonium, kommer i kontakt med huden. Eksem viser sig som rød, skællende hud, evt. med små væskefyldte blærer og sår.

Kemisk kan kolofonium ligne nogle parfumestoffer. Personer, som har kolofoniumallergi kan derfor have problemer med at tåle parfume.