Palladium


Palladium er et metal, der primært anvendes i smykker og dentale implantater til munden (dvs. metalgenstande, der indsættes i munden af tandlæger og tandteknikere), men også i elektronik og katalysatorer til biler.

Produkter som frigiver palladium, kan medføre eksem på de hudområder, som de kommer i kontakt med. Der er i sjældne tilfælde også observeret såkaldte granulomer (en slags knudedannelse) ved anvendelse af palladiumholdige øreringe.

Allergien er varig, men kan svækkes med tiden, hvis det lykkes at undgå kontakt med palladium. Du skal være opmærksom på, at du har en vis sandsynlighed for at udvikle eksem, hvis du udsættes for nikkelholdige genstande, da der er krydsallergi mellem nikkel og palladium.

Krydsallergi med nikkel

Nikkelallergi er særdeles hyppigt idet ca. 20 pct. af voksne danske kvinder er nikkelallergiske. Nogle nikkelallergikere har en samtidig positiv lappetestreaktion over for palladium (såkaldt krydsallergi), dvs. de er allergiske både over for nikkel og palladium.

Betydningen af den samtidige palladiumallergi er ikke helt afklaret men man må tilråde nikkelallergikere at undgå udsættelse for palladiumholdige produkter, hvis de har en samtidig palladiumallergi, da de kan udvikle eksem.

Hvordan finder jeg ud af, om palladium er i et produkt?

  • Spørg der, hvor du køber smykker.
  • Spørg tandlægen, inden du får sat metal ind i munden.
  • Er der produkter på arbejdspladen, som du har mistanke til giver eksem, må du spørge din hudlæge, som kan være nødt til at kontakte producenten for at finde ud af, hvad produktet indeholder.