Lovgivning

Kromallergi var tidligere meget ofte forårsaget af arbejde med cement. Dansk lovgivning begrænsede imidlertid i 1983 mængden af allergifremkaldende krom i cement, hvilket reducerede forekomsten af allergien blandt bygningsarbejdere.

I begyndelsen 2003 blev der vedtaget en EU-lovgivning, der – som den danske fra 1983 – begrænser indholdet af allergifremkaldende krom i cement i EU.

I november 2014 blev der vedtaget en EU-lovgivning mod kromindhold i læder.

Siden 1987 har det kun været tilladt at krombehandle træ, hvis det skal anvendes til havneanlæg. Det er dog stadig lovligt at importere krombehandlet træ til alle formål.

Arbejdshandsker

Personlige værnemidler, herunder handsker, skal i følge EU-lovgivning være CE-mærkede.

CE-mærket er symbol på en aftale mellem myndigheder og erhvervsliv. Med CE-mærket garanterer fabrikanten for, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med fælleseuropæiske krav til sikkerhed, sundhed og miljø.

Arbejdshandsker, der bruges til arbejde med et vist beskyttelsesbehov, er afprøvede og typegodkendte af et godkendt institut efter en eller flere standarder, men da der kun foretages stikprøver, er det ingen garanti for, at der ikke frigives krom fra handsken.

Hvis du vil være sikker på at få arbejdshandsker uden krom, bør du specifikt spørge efter dette hos producenten. Kun få typer skind garves uden krom.

Læs mere