Hyppighed

Omkring 3,3 pct. af de patienter, der med en lappeprøve undersøges for allergi i Danmark, lider af allergi over for kobolt. Koboltallergi forekommer hyppigere blandt kvinder.

Forekomsten af koboltallergi har været uændret i perioden 2002 og 2017.