Afblegningsmidler

Persulfater er såkaldte oxidationsmidler, som findes i blegemidler og afrensningsmidler til håret. Ved gentagen kontakt med persulfater, vil nogle udvikle allergi. Dette kan vise sig som en reaktion i huden eller i luftvejene. Man inddeler den allergiske reaktion efter om den kommer hurtigt (straks-reaktion) eller forsinket.

En allergisk reaktion i huden kan både vise sig med det samme (straks-reaktion) eller i løbet af dage. I begge tilfælde vil du opleve at huden klør og at den bliver rød og hævet. En straks-reaktion i huden kaldes nældefeber og optræder typisk inden for 30 minutter efter kontakt med persulfatet og forsvinder igen inden for 24 timer. Den forsinkede reaktion kaldes kontakteksem. Denne type hudreaktion udvikles langsommere og viser sig som rød, kløende, skællende hud, nogle gange med små væskeblærer. Eksem har et længere forløb og  kan blive kronisk.

En allergisk reaktion i luftvejene giver symptomer som ved astma, f.eks. åndenød, hoste eller snue (løbenæse).

Læs patientinformationen om persulfater her.

Der findes 3 typer persulfater i afblegningsprodukter:

  • Potassium persulfat (kalium persulfat)
  • Sodium persulfate (natrium persulfat)
  • Ammonium persulfat

Persulfaterne er nævnt i rækkefølge, med de sikreste først. Vælg derfor produkter med Potassium persulfat (kalium persulfat).

Man kan mindske risikoen for at udvikle allergi overfor persulfater ved at følge disse råd:

  • Brug handsker, når du håndterer blegemidler
  • Brug udsugning, når du blander blegemidler
  • Brug persulfater i cremeform eller granulat, frem for pulver

Mistænker du at være allergisk overfor blegemidler skal du kontakte din egen læge.

Det er værd at bemærke at brugen af persulfater som blegemiddel i mel blev forbudt i 1950’erne for at beskytte bagere mod astma og eksem.