Hyppighed

I Danmark ses allergi over for tekstilfarvestoffer relativt sjældent.

Der blev over en periode på seks måneder og ved testning af 1.000 patienter på hudafdelinger i Danmark kun fundet to personer med allergisk eksem forårsaget af tekstilfarvestof.

Tekstilfarvestofallergi er hyppigere i lande med et varmere klima. Til sammenligning er det ikke usædvanligt at 50 af 1.000 testede eksempatienter i f.eks. Italien har tekstilfarvestofallergi.

Denne forskel i hyppigheden kan muligvis tilskrives øget sved pga. det varmere vejr og dermed frigivelse af overskudsfarve til huden. Det er også muligt at syntetiske tekstiler er mere populære i disse lande, hvorfor der er en øget udsættelse for tekstilfarvestoffer.