Lovgivning

Justitsministeriets lov om tatovering fra 1966 fastslår, at det er forbudt at tatovere unge under 18 år samt at tatovere i ansigt, og på hals og hænder, men derudover er der eksempelvis ingen specifikke krav om, hvilke stoffer der må anvendes eller ikke anvendes til tatoveringer.

Selvom permanente tatoveringsfarver bruges kosmetisk, falder reguleringen af stofferne ikke ind under EU’s kosmetikdirektiv, idet direktivet ikke omfatter stoffer, der kan “spises, inhaleres, injiceres eller implanteres” i kroppen. Kosmetikdirektivet stiller ellers bl.a. krav om, at kosmetiske produkter ikke må skade menneskets sundhed, og at det kun er tilladt at bruge bl.a. farvestoffer, hvis de står på en positivliste i bekendtgørelsen.
Tatoveringsfarver er derimod omfattet af den almene regulering af kemiske stoffer under lov om kemiske stoffer og produkter. Ifølge loven er det producenten eller importørens ansvar, at produkterne overholder lovgivningen og ikke udgør en risiko for forbrugerne, og produkterne skal, hvis de indeholder stoffer, som er klassificeret eller vurderet som farlige, afhængig af koncentrationsgrænser, mærkes. Der er på nuværende tidspunkt ingen specifikke krav om, hvilke stoffer der må anvendes/ikke må anvendes til tatoveringer.

EU-lovgivningen forhindrer ikke national lovgivning på området og andre lande (Holland, Frankrig, Norge og Tyskland) har indført egne regler om tatoveringsfarver på baggrund af anbefalinger fra Europarådet (der ikke hænger sammen med EU).

I Danmark er Miljøstyrelsen ansvarlige for regler og kontrol af lov om kemiske stoffer og produkter.

Ingen særlig uddannelse

Enhver kan endvidere nedsætte sig som tatovør uden særlig uddannelse. Selv om tatovører med nåle gennembryder huden og tilfører den kemiske stoffer, er Justitsministeriet den eneste lovgivende myndighed på området. Sundhedsstyrelsen fører kun opsyn med autoriseret sundhedspersonale.

I januar 2018 blev der fremsat et lovforslag om, at alle tatoveringssteder skal registreres og tilses. Dette er pt. henvist til udvalg.

Midlertidige tatoveringer

I EU er PPD kun tilladt i hårfarver – og således ikke i hennatatoveringer. I Danmark undersøger Kemikalieinspektionen produkterne, når de får kendskab til, at denne type tatoveringer tilbydes. På markeder og festivaller kan der forekomme hennaprodukter, som ikke overholder loven, ligesom reglerne ikke er de samme uden for EU’s grænser.

Læs mere