Lovgivning

I sommeren 2020 vedtog EU-kommissionen under kemikalielovgivningen (REACH) nye regler for kemiske stoffer i tatoveringsfarver. Reglerne trådt i kræft d. 4. januar 2022 – ikke bare i Danmark, men i hele EU. I lovgivningen forbydes eller begrænses stoffer i tatoveringsblæk, som kan give allergi, kræft, skade arveanlæg eller forplantningsevnen. De nye regler omfatter både hvilke kemiske stoffer, der ikke må være i tatoveringsfarver og mærkningen af de produkter, der bliver tatoveret med. Lovgivningen vil også automatisk opdateres, således at fx når et stof forbydes i kosmetik, så vil forbuddet automatisk også gælde for tatoveringsfarve 18 måneder senere. Reglerne forbyder ikke tatoveringsblæk som helhed.

Stoffer der giver hudallergi bliver begrænset til en koncentration på 0,001 % eller derover samt stoffer som er irriterende på huden, bliver begrænset til 0,01 % eller derover. Den danske Miljøstyrelse har arbejdet aktivt samme med især Tyskland, Italien og Norge og det Europæiske Kemikalie Agentur (ECA). Videncenter for Allergi har bidraget med viden om allergi/immunreaktioner.

I juli 2018 trådte en ny tatoveringslov i kraft. Den afløste den gamle lov, som havde været stort set uændret siden 1966.

I den nye lov gælder det at alle tatoveringssteder skal registreres hos Sikkerhedsstyrelsen og der vil blive ført tilsyn med hygiejne på stedet og oplysning til kunderne.

Det er fortsat forbudt at tatovere personer under 18 år, at tatoverere personer på hals, hænder eller i ansigtet med mindre der er tale om kosmetiske tatoveringer.

Der stilles krav til lokaleindretning, håndtering af udstyr og tatoveringsfarver.

Tatoveringsstedet skal udlevere skriftlig information til kunden inden tatoveringen laves. Informationen skal beskrive, hvilke sundhedsmæssige risici der er ved at blive tatoveret, såsom hudproblemer og komplikationer.

Alle tatovører skal have gennemført et hygiejnekursus. Derudover skal tatoveringsstedet føre et register over de personer, der har fået en tatovering og hvilke farver der er blevet brugt. Disse oplysninger skal opbevares i 5 år og skal kunne udleveres til kunden efter anmodning.

Midlertidige tatoveringer

I EU er PPD kun tilladt i hårfarver – og således ikke i hennatatoveringer. I Danmark undersøger Kemikalieinspektionen produkterne, når de får kendskab til, at denne type tatoveringer tilbydes. På markeder og festivaller kan der forekomme hennaprodukter, som ikke overholder loven, ligesom reglerne ikke er de samme uden for EU’s grænser.

Læs mere