Xerosis is Associated with Atopic Dermatitis, Hand Eczema and Contact Sensitization Independent of Filaggrin Gene Mutations

Atopisk eksem, håndeksem og kontaktsensibilisering er hyppige sygdomme, og kan i mange tilfælde være sekundære til abnormaliter i hudbarrieren.

Formålet med denne undersøgelse var at undersøge sammenhængen mellem selvrapporteret generaliseret tør hud (xerosis), atopisk eksem, håndeksem og kontaktsensibilisering, samtidig med at genmutationer i filaggrin blev taget i betragtning.

I en tværsnitsundersøgelse blev personer fra den almindelige befolkning i København bedt om at udfylde en spørgeskema. I alt 3.460 personer i alderen 18-69 år, blev lappetestet og 3.335 blev genotypeanalyseret for 2282del4- og R501X-mutationer i filaggringenet. Atopisk eksem og håndeksem var signifikant associeret med generaliseret tør hud, imens kontaktsensibilisering (fraset nikkelallergi) kun var mindre signifikant associeret. Disse resultater antyder at generaliseret tør hud kan øge risikoen for hyppigt forekommende hudlidelser.