Xerosis is associated with asthma in men independent of atopic dermatitis and filaggrin gene mutations.

I denne artikel har vi undersøgt om der er en sammenhæng mellem tør hud og astma. Dette er relevant da man i øgende grad har begyndt at interessere sig for hudbarrieren og dens rolle i udviklingen af de atopiske sygdomme (børneeksem, høfeber og astma). Ved tør og skællende hud har man en nedsat hudbarriere og man forestiller sig at denne barrieredefekt gør det nemmere for allergener at trænge igennem huden og fremprovokere en sensibilisering. Denne sensibilisering kan udvikle sig til en klinisk betydende allergi, som igen øger risikoen for de atopiske sygdomme.

Vi fandt en sammenhæng mellem tør hud og astma, også uafhængig af genmutationer som nedsætter hudbarrieren og børneeksem. Sammenhængen var tydeligere hos mænd end hos kvinder, i sær hos mænd med allergisk astma og tør hud. Dette støtter vår hypotese om at tør hud og en nedsat hudbarriere i sig selv måske kan være nok til at udvikle astma. Vi mener at grunden til at sammenhængen er større hos mænd end hos kvinder kan skyldes at kvinder er bedre til at tage vare på sin hud og bruge fugtighedscreme, således at huden bliver mere modstandsdygtig. Hvis dette er korrekt, vil regelmæssig brug af fugtighedscreme måske være et nyt og let tilgængelig tiltag for at forebygge de atopiske sygdomme.