Validation of self-reporting of hand eczema among Danish hairdressing apprentices

Selvrapporteret håndeksem bruges i mange studier, som mål for hyppigheden af håndeksem. Det er væsentligt at vide, om selvrapporteret håndeksem er et validt mål. Blandt danske frisørelever findes der god overensstemmelse mellem selvrapporteret håndeksem og klinisk undersøgelse.