Use of complementary and alternative treatment for allergic contact dermatitis

Anvendelse af alternativ og komplementær behandling blev undersøgt blandt patienter med allergisk kontakteksem ved hjælp af et spørgeskema.  44 % af patienter havde brugt komplementær/alternativ behandling af deres allergi, hyppigst kvinder i forbindelse med konventionel behandling. 29 % havde besøgt en alternativ behandler. Lang sygdomsvarighed og arbejdsbetinget hudsyg-dom var associeret til anvendelse af alternativ/komplementær behandling.