Urticaria og angioødem. In: Medicinsk Kompendium, 17. udgave