Udskillelse i urin af phenoler, parabener og UV filtre hos unge mænd: Sammenhænge med kønshormoner og sædkvalitet afhænger af mutationer i Filaggrin genet.

I dette studie målte vi hos 195 unge mænd urinkoncentrationen af visse kemikalier som er mistænkt for at have hormonforstyrrende effekter. De målte kemikalier hørte under gruppen af phenoler, parabener og UV filtre. Vi sammenholdt urinmålingerne med mændenes sædkvalitet samt koncentrationen af kønshormoner i deres blodprøver.

I tidligere studier har vi vist, at patienter med mutation i filaggrin genet, som har med hudens barriere at gøre, har højere niveauer af visse hormonforstyrrende stoffer i urinen. Derfor undersøgte vi også, om en eventuel sammenhæng mellem hormonforstyrrende stoffer, sædkvalitet og kønshormoner, var forskellig for mænd med eller uden denne type mutation.

Vi fandt, at der var forskel i kønshormonerne mellem mænd med høje og lave urinkoncentrationer af Bisphenol A samt visse UV filtre, men at denne sammenhæng kun var gældende i gruppen af mænd med mutation i filaggrin genet. Mænd med sådanne mutationer kan således være mere udsatte for effekten af visse hormonforstyrrende stoffer.

Original overskrift: Urinary excretion of phenols, parabens and benzophenones in young men: Associations to reproductive hormones and semen quality are modified by mutations in the Filaggrin gene.