Two cases of airborne allergi contact dermatitis due to methylisothiazolinone in paint

Der er ingen restriktioner på det allergene konserveringsmiddel methylisothiazolinone (MI) i industrielle produkter. Vi præsenterer her to patienter, hvor ophold i rum malet med MI-holdig maling har udløst et kontaktallergisk eksem hos patienterne samt astma hos den ene. Astmaudbruddet var så voldsomt, at patienten blev indlagt. Disse to cases er endnu et eksempel på, at brugen af MI skal overvejes grundigt, og at der er brug for ændringer i lovgivningen.