Tværspuljen bevilger en halv million til forskningsprojekt om forløb for allergipatienter.

tegning af en hånde der holder en pose penge

Læge Gitte Færk, ph.d.-studerende i CAG Allergi, som koordineres fra Videncenter for Allergi, har fået bevilliget 569.00kr af Tværspuljen til lønmidler. Tværspuljen uddeler årligt fire mio. kr. til forskningsprojekter og til udarbejdelse af projektbeskrivelser, der forbedrer det sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer i Region Hovedstaden.

Gitte Færks projekt har fokus på det stærkt stigende antal af patienter der er i behandling for allergi og allergiassocierede sygdomme på hospitalerne i Region Hovedstaden. Dette sammenholdt med, at der ikke er noget struktureret behandlingsforløb for disse patienter, skaber behov for bedre behandlingsforløb og innovation i organiseringen af sundhedsvæsnet på tværs af sektorer. Formålet med projektet er at forbedre behandlingsforløb på tværs af sektorer for patienter med allergiske sygdomme ved at få kortlagt patienternes vej gennemsundhedsvæsnet, fra praktiserende læge via speciallæge til hospitalsafdelingerne.

Støtten fra Tværspuljen gør det muligt, at ansætte en forskningsassistent/post doc, der har erfaring med kvalitative metoder, til den kvalitative del af projektet med fokusgruppeinterviews, feltstudie og fælles workshops med co-design. Håbet er, at resultaterne fra projektet på sigt vil sikre bedre behandlingsforløb, herunder mere optimal brug af ressourcer, og have en væsentlig positiv indflydelse på livskvaliteten hos patienter med allergiskesygdomme. Ud over Videncentret, er projektgruppen sammensat af forskere fra Hud– og Allergi Afdelingen på Herlev-Gentofte Hospital, Børneafdelingen på Herlev-Gentofte Hospital samt Forskningsenheden for Almenpraksis, Det Sundhedsfaglige Fakultet, Københavns Universitet. 


Billede fra colourbox.dk