Trends of contact allergy to fragrance mix I and Myroxylon pereirae among Danish eczema patients tested between 1985 and 2007

Parfumeallergi er hyppigt forekommende i Danmark. Et tidligere studie viste, at forekomsten af fragrance mix (FM) I allergi steg signifikant på Gentofte Hospital i perioden 1985-98 blandt både mandlige og kvindelige eksempatienter. Det nærværende studie undersøgte udviklingen af FM I- og Peru balsam (PB) allergi for perioden 1985-2007. Der blev anvendt χ2 test for trend samt logistisk regression. I alt 16.173 patienter blev testet i perioden, og 7,2 % havde kontaktallergi over for FM I og 4 % over for PB. FM I allergi var associeret til kvindeligt køn (odds ratio (OR) = 1,52; 95 % confidence interval (CI) = 1,33-1,74) samt aldersgruppen 41-60 år (OR = 3,20; 95 % CI=1,98-5,21). Både FM I og PB allergi faldt signifikant i perioden for kvinder men ikke for mænd. Vi kan konkludere, at forekomsten af parfumeallergi over for FM I og PB er faldet blandt danske kvindelige eksempatienter, men også at forekomsten fortsat er høj. Der blev i studiet ikke testet for andre hyppigt forekommende parfumestoffer, som har vist sig meget allergene.