Titanium: a review on exposure, release, penetration, allergy, epidemiology, and clinical reactivity

Eksponering for titanium (Ti), som legering eller i form af nanopartikler, primært gennem kirurgiske og dentale implantater, produkter til personlig pleje (eks. solcreme) samt mad, er almindeligt og stigende. Selvom Ti er meget stabilt, frigives ioner i biologiske miljøer, som f.eks. i mundhulen eller omkring bevægeapparatet. Imidlertid har et større antal studier vist, at Ti ikke kan gennembryde den epidermale barriere, heller ikke som nanopartikler. Der er kun relativt få reporter om klinisk allergi eller bivirkninger som følge af Ti eksponering. Om dette skyldes manglende opmærksomhed, insufficiente metoder til påvisning af allergi eller at metallet faktisk er sikkert at bruge i mennesker, er fortsat uafklaret. Vi konkluderer at epikutantestning med tilgængelige Ti formuleringer til diagnostisering af Ti type IV allergi er utilstrækkelige, og at alternative metoder til påvisning af allergi, som f.eks. in vitro tests, ikke er validerede eller generelt accepterede.