Tidligt lægebesøg giver bedre prognose

Jo længere tid patienter med håndeksem venter med at gå til lægen, des dårligere prognose har de.

 

Det viser en spørgeskemaundersøgelse fra Videncenter for Allergi, som 333 patienter svarede på første gang de besøgte en hudlæge.

 

Undersøgelsen viste, at patienterne i gennemsnit havde ventet tre måneder fra symptomdebut, til de gik til læge og tre måneder mere, før de kom til hudlæge.

 

En opfølgende spørgeskemaundersøgelse viste, at de patienter, som havde opsøgt egen læge tidligt havde den bedste prognose i forhold til de, som først senere gik til lægen.

 

Tiden, der gik mellem patienten var hos egen læge, og til vedkommende blev set af en hudlæge, var af mindre klar betydning.

 

Dog havde patienter med en ventetid på under en måned en bedre prognose end dem, som ventede over et år.

 

Hald M et al on behalf of the Danish Contact Dermatitis Group.

Delay in medical attention to hand eczema: a follow-up study.

Br J Dermatol. 2009 Jul 7