Dermatologens rolle ved de immun-medierede / allergiske sygdomme

Artiklen omhandler en udtalelse fra EADV-specialister i kontakteksem, EADV- specialister i arbejdsbetingede sygdomme, UEMS-EBDV-kommissionen for allergi og Det Europæiske Dermatologi forum. Medlemmerne af de nævnte ekspertgrupper har skrevet et konsensuspapir. De ønsker at fremhæve, hvor vigtigt en rolle dermatologer har ved diagnosticering af immunmedierede og allergiske sygdomme sygdom samt at der er en tværfaglig tilgang.

Original overskrift: The role of the dermatologist in the immune-mediated/allergic diseases – position statement of the EADV task force on contact dermatitis, EADV task force on occupational skin diseases, UEMS-EBDV subcommission allergology and European Dermatology Forum.