The role of Glutathione S-Transferase (GST) and Claudin-1 (CLDN1) gene polymorphisms in contact sensitization: a cross-sectional study

Gentagen og længerevarende kontakt med kemikalier og metaller kan give kontaktallergi. Man har begrænset viden om, hvor stor en rolle arvelige komponenter spiller for udvikling kontaktallergi.

Vi undersøgte om risikoen for at udvikle kontaktallergi var associeret til variationer i to gener, der koder for proteiner i huden: Glutathione-s-tranferase (GST) og claudin-1 (CLDN1).

GST var ikke en risikofaktor, hvorimod nogle genotyper af CLDN1 kan vise sig at have betydning for hudens gennemtrængelighed af kemikalier.