The outcome of dimethylglyoxime testing in a sample of cell phones in Denmark

Mobiltelefoni er udbredt i Danmark. Der har i de senere år været rapporteret gentagne tilfælde af nikkeleksem som følge af hudkontakt med mobiltelefoner. Vi kontaktede 5 store producenter af mobiltelefoner på det danske markede for at foretage dimethylglyoxime (DMG)-testning af et tilfældigt udvalg af deres mobiltelefoner. DMG-testen er en hurtig nikkeltest, hvor der anvendes en vatpind, der kan vise, om der frigives nikkel i mængder, der kan give allergi og eksem. Vi fandt, at 5 telefoner ud af 15 (33,3 %) fra firma 1 og 3 ud af 26 (11,5 %) telefoner fra firma 2 frigav nikkel i mængder, der kan give eksem. Vi foreslår, at man overvåger omfanget af mobiltelefonudløst nikkelallergi og eksem i de næste par år.