The nickel dose-response relationship by filaggrin genotype (FLG).

Filaggrin er et protein, der findes i de aller yderste hudlag. I Danmark har op mod 10% af den voksne befolkning hel eller delvis mangel på filaggrin, hvilket har vist sig at være relateret til en forøget risiko for at udvikle nikkelallergi.  Når nikkelholdige emner kommer i kontakt med huden, bindes nikkelionerne i de hudlag, hvor filaggrin findes. Filaggrinmængden kan derfor potentielt have betydning for, hvor meget nikkel der trænger dybere ned i huden, til de lag hvor immunapparatet fungerer. Derfor blev det undersøgt, om nikkelallergikere med nedsat filaggrinmængde i huden (dvs. med genetiske ændringer i filaggrin genet) reagerede på lavere doser af nikkel sammenlignet med nikkelallergikere med en almindelig mængde filaggrin i huden. Tretten nikkelallergikere (7 med og 6 uden genetiske ændringer, rekrutteret på Gentofte Hospital) blev provokeret med stigende doser af nikkel på huden. I dette lille patientstudie, synes der ikke at være forskel på den mængde nikkel der skal til for at udløse et allergisk respons, hvad enten man har mere eller mindre filaggrin i huden.