The importance of a complete declaration of isothiazolinones in products beyond cosmetics.

Methylisothiazolinone (MI) er et stærkt allergifremkaldende konserveringsmiddel. Stoffet har medført en drastisk stigning af allergisk kontakteksem og er derfor blevet forbudt i ”leave-on” kosmetik, desuden kræves deklaration af stoffet i andre kosmetiske produkter. MI forekommer i en lang række non-kosmetiske og industrielle produkter såsom maling, hvor der ikke kræves en fuld deklaration. Denne kasuistik handler om en 9-årig dreng, der udviklede eksem i ansigt og på bryst, ben og arme på baggrund af MI i en maling. Kasuistikken illustrerer vigtigheden af en fuld deklaration af alle isothiazolinoner – inklusive MI.