The filaggrin null genotypes R501X and 2282del4 seem not to be associated with psoriasis: results from general population study and meta-analysis

Dette studie konkluderer på basis af filaggrin-genotypning af 3.335 voksne danskere og forekomsten af psoriasis ud fra et spørgeskema, deltagerne udfyldte, at der ikke findes en statistisk sammenhæng mellem filaggrin-genmutationer og psoriasis. Derudover blev der foretaget en metaanalyse af alle de studier, der har undersøgt en mulig sammenhæng mellem psoriasis og filaggrin-genmutationer og heller ikke her synes der at være en sammenhæng.