The epidemiology of hand eczema in the general population – prevalence and main findings

Dette review gennemgår alle befolkningsstudier, der via spørgeskema eller helbredsundersøgelse har bestemt forekomsten af håndeksem i befolkningen samt risikofaktorer.

 

Studier udført i perioden 1964-2007 viste at punktprævalensen var 4%, 1-års prævalensen 10% og livsstidsprævalensen 15%.

 

Den mediane incidens rate var 5.5 tilfælde/1000 personår (kvinder = 9.6 og mænd = 4.0). En høj incidensrate var associeret til kvindeligt køn, kontaktallergi, atopisk eksem og vådt arbejde.

 

Det konkluderes at håndeksem er en multifaktoriel sygdom, og at der både er genetiske og miljømæssige risikofaktorer.