The epidemic of methylisothiazolinone: a European prospective study

I dette multieuropæiske samarbejde registrerede vi i 8 europæiske lande fordelt på 11 centre patienter med MI kontaktallergi henover et halvt år. I alt blev 3434 patienter lappetestet fra 1. maj 2015 – 30. oktober 2015 og af disse havde 6,0% (n=205) MI kontaktallergi. I alt havde 43,4% af patienter håndeksem, mens 32,7% havde ansigtseksem. Næsten hver ottende havde generaliseret eksem inddragende mere end 3 anatomiske regioner (fx. hænder, ansigt, brystkasse og ryg). Mere end 70% havde en relevant MI kontaktallergi, da de fortsat var udsat for kosmetiske produkter i deres hjem eller produkter på deres arbejdsplads, der indeholdt MI. Flest var udsat for kosmetiske produkter indeholdende MI (83,2%). Det var især overraskende at især “rinse-off” kosmetiske produkter (fx. shampoo, sæbe, body lotions) ofte var skyld i patientens eksem. Vores data understreger endnu engang og nu på europæisk plan vigtigheden af regulering af MI i kosmetiske produkter. Især er det vigtigt at den Europæiske Kommission også før reguleret MI i “rinse-off” kosmetiske produkter.