The effect of environmental humidity and temperature on skin barrier function and dermatitis

Det er velkendt at vind og vejr kan påvirke huden i negativ retning. I sær dem der bor i lande langt væk fra ækvator, så som de nordlige dele af Europa og Nordamerika, udsættes for kulde og tør luft i løbet af vinteren, og mange oplever tør og kløende hud og forværring af allerede eksisterende hudproblemer. I denne oversigts artikel har vi søgt i litteraturen efter studier som har undersøgt effekten af tør luft og kulde på huden og dens barrierefunktion og hvordan de forskellige årstider påvirker huden og risikoen for eksem.

Vi fandt evidens for at lav luftfugtighed og kulde påvirker huden i negativ retning. Huden bliver mere skrøbelig og mindre modstandsdygtig mod mekanisk stres og den mister fugtighed. Der er også en årstidsafhængig variation i hudens barrierefunktion og egenskaber. Om vinteren i forhold til om sommeren har man set en nedgang i hudens fugtighed og indhold af lipider. En konsekvens af at huden bliver tørrere og mere skrøbelig i perioder med lave temperaturer og lav luftfugtighed, er at risikoen for eksem stiger. Prævalensen af atopisk eksem og risikoen for forværring af symptomer har i flere studier vist sig at være større om vinteren end om sommeren og i lav luftfugtighed og kulde