The combined diagnosis of allergic and irritant contact dermatitis in a retrospective cohort of 1000 consecutive patients with occupational contact dermatitis.

Denne retrospektive opgørelse af 1000 patienter med arbejdsbetinget kontakteksem diskuterer de diagnostiske kriterier for håndeksemsdiagnosen kombineret allergisk-irritativt eksem.

Ud fra statistiske antagelser estimeres det teoretiske antal af patienter med allergisk-irritativt håndeksem blandt 1000 patienter til sammenligning med det (højere) faktiske diagnosticerede antal patienter med kombineret allergisk-irritativt håndeksem. Derudover foreslås nye diagnostiske kriterier for diagnosen kombineret allergisk-irritativt håndeksem.