The association between null mutations in the filaggrin gene and contact sensitization to nickel and other chemicals in the general population

Ved hjælp af data fra befolkningsundersøgelsen i Glostrup, blev en eventuel sammenhæng mellem kontaktallergi og filaggrin genotype undersøgt. Filaggrin genet koder for et protein der er vigtigt for hudens barrierefunktion. 3335 personer blev genotypet og testet for kontaktallergi. 8.1% af befolkningen havde en mutation i filaggringenet. Der fandtes ingen sammenhæng mellem det at have kontaktallergi og være filaggrin gendefekt. Der fandtes en positiv og signifikant sammenhæng mellem filaggrin gendefekt og nikkelallergi blandt personer der aldrig har fået lavet huller i ørerne. Huller i ørerne viste sig at være en betydelig stærkere risikofaktor for udvikling af nikkelallergi set i forhold til filaggrin genotype.