The association between metal allergy, total hip arthroplasty, and revision. A case-control study

Dette studie undersøgte hvorvidt forekomsten af metalallergi var højere blandt patienter med kunstig hofte. Lappetestdata fra allergidatabasen på Gentofte Hospital blev krydset med den danske hoftealloplastik database for at finde personer der forekom i begge registre. Vi fandt at forekomsten af metalallergi var sammenlignelig blandt personer med og uden en kunstig hofte med metaldele.