The association between hand eczema and nickel allergy has weakened among young women in the general population following the Danish nickel regulation: results from two cross-sectional studies

Ved hjælp af lappetest- og spørgeskemadata fra to tværsnitsundersøgelser foretaget i 1990 og 2006 viser vi at forekomsten af kombineret nikkelallergi og håndeksem er aftaget signifikant blandt yngre danske kvinder i perioden 1990 (9,0 %) – 2006 (2,1 %).